Menu
20170417OogstenEggenVerkaaikBij Wanda Reiff, op het Plateau van Margraten, zijn kringleden Titia Eggen en Linda Verkaaik deelnemers van het Kunst-symposium OOGSTEN, in de vorm van een artists-in residence.
Vanaf maandag 10 april wordt er door 15 kunstenaars een hele week gewerkt en op Paaszondag en -maandag, 16 en 17 april, worden de resultaten gepresenteerd.
 
Er wordt gewerkt, gediscussieerd, samen gegeten en iedereen kan de hele week binnen lopen en getuige zijn van het hele proces.
Voor de avonden is een programma samengesteld met interessante onderwerpen.
 
Je kunt je aanmelden om mee te eten en een lezing bij te wonen.
Hopelijk zijn jullie in de gelegenheid om tijdens dit symposium de galerie van Wanda Reiff te bezoeken.
Adres:  Gasthuis 20, Wolfshuis bij Bemelen.
 
Algemene informatie: www.plateaukunst.nl/kunstsymposiumoogsten
Programma en aanmelding: www.plateaukunst.nl/kunstsymposiumoogsten-programma
Facebook: www.facebook.nl/kunstsymposiumoogsten