Menu
Zoals bekend is de NKvB als eerste te hoop gelopen tegen de verhoging van het btw-tarief van 6 naar 19% met de Open Brief aan regering en Staten-Generaal. We hoopten daarmee de maatregel terug te laten draaien. De voorbereiding van juridische stappen is nog steeds gaande en op 27 februari schuilden we in het Rijks. We voorzagen toen al dat die btw-verhoging niet de enige negatieve ontwikkeling voor beeldend kunstenaars zou zijn. Ook de subsidiestromen zouden gaan krimpen op alle overheidsniveaus: rijk, provincie en gemeente en de WIKK zal binnen afzienbare tijd afgeschaft worden. Echt kwaad worden we van de reacties van de huidige regering op een advies van de SER om:
- de zelfstandigenaftrek alleen te laten gelden voor 'succesvolle' ondernemers
- het urencriterium (minstens 1225 gewerkte uren per jaar in de eigen onderneming) te vervangen door een 'winstgevendheids- of omzetcriterium', dus alleen sucesvolle, veelverdienende zelfstandig ondernemers (zzp-ers) komen dan in aanmerking voor alle ondernemersvoordelen (aftrekposten, oudedagsreserve et cet.)
- het toepassen van minimumtarieven voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-er) niet in te voeren

Dit zullen dan echt de laatste nekslagen zijn voor het overgrote deel van de Nederlandse beeldend kunstenaars. Deze maatregelen maken alle startende kunstenactiviteiten tot een amateuractiviteit, een uit de hand gelopen hobby. Alle academieverlaters kunnen beter een 'echt beroep' kiezen want de start van een succesvolle kunstenaarscarière zal volledig onmogelijk worden, zelfs voor veelbelovende startende kunstenaars.

(lees meer op www.fnv-kiem.nl)