Menu

Nieuwe subsidieregeling professionele kunsten Noord-Brabant

Er is een nieuwe subsidieregeling voor de professionele kunsten in de provincie Noord-Brabant. Toekenningen zullen liggen tussen € 1.000 en € 25.000 en er is een cofinanciering van 50% noodzakelijk. Aanvragen kunnen van 1 april tot en met 31 oktober 2011 worden ingediend via de website www.bkkc.nl/subsidies. Er is voor deze periode maximaal € 629.265 beschikbaar.
Het brabants kenniscentrum kunst en cultuur (bkkc), is de provinciale steuninstelling voor professionele kunsten in Noord-Brabant. Een van de taken van het bkkc is het verdelen van de provinciale subsidiegelden voor incidentele projecten van de professionele kunsten. Tot voor kort gebeurde dat via aparte regelingen voor de verschillende kunstdisciplines. Nu is er één nieuwe subsidieregeling: de Subsidieregelingprofessionele kunsten Noord-Brabant. De regeling gaat in op 1 april 2011. De nieuwe subsidieregeling is bedoeld voor het ondersteunen van projecten op het gebied van professionele beeldende kunst,letteren, film en animatie, fotografie, audiovisuele en digitale kunstvormen, muziek, dans, theater, vormgeving, en mengvormen van deze kunstdisciplines.

Lees er alles over op www.bbkc.nl