Menu

ActieNKvBmidresOPROEP voor Kringleden

Deelname aan de NKvB-expositie in het Amsterdamse Bos 2013 onder de titel NKvB natuurlijk

De NKvB roept haar leden op een voorstel in te zenden voor een kunstwerk dat gerealiseerd zal worden in het Amsterdamse Bos en zal worden gemaakt/geconstrueerd van een gelimiteerde hoeveelheid  materialen die dat Bos te bieden heeft. De tentoonstelling onder de titel NKvB natuurlijk loopt van 12 mei 2013 tot en met 29 september 2013.

- aanmeldings/contact emailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Vera Schoffelen)
- voorstellen uiterlijk zondag 16 december 2012 sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- uitslag van de beoordeling door de selectiecommissie wordt uiterlijk vrijdag 21 december 2012 digitaal verstuurd
- papieren uitslagen zullen iets later arriveren
- de selectiecommissie bestaat uit enkele betrokkenen namens het Amsterdamse Bos, samen met Vera Schoffelen (expozaken NKvB) en een werkend lid namens de NKvB.

Belangrijk!
Ben je van plan mee te doen met de expositie?
Dan raden we je ten zeerste aan om aan onderstaande introductie en rondleiding deel te nemen. Ook al ken je het gebied en de omstandigheden, er zal veel belangrijke extra informatie gegeven worden omtrent de mogelijk- en
onmogelijkheden, expositieplekken, technische voorzieningen, werkplaatsen en meer.

Introductie/rondleiding
Ter voorbereiding op deelname organiseert het Amsterdamse Bos op zeer korte termijn een introductie plus rondleiding, inclusief lunch op donderdag 22 november 2012. Zo kun je je laten inspireren door het Bos en een goede indruk krijgen van de plekken, de mogelijkheden en de randvoorwaarden.

wanneer 22 november 2012
waar het bezoekerscentrum Amsterdamse Bos
route en ov www.amsterdamsebos.nl
verzamelen 10.30 uur
start excursie 11.00 uur
lunch 12.30 uur
informatie + vragen 13.00 uur
afsluiting rond 14.00 uur
aanmelden UITERLIJK maandag 19 november 2012 bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Niet alleen een tentoonstelling
Tijdens de tentoonstelling zullen meer activiteiten plaatsvinden. Om te beginnen wordt een symposium gehouden waar alle aspecten van het werken met natuurlijke materialen op groot, monumentaal formaat aan bod zullen komen. Van de deelnemers wordt gevraagd mee te werken aan een educatief project.

1-dags symposium ‘Monumentale werken van natuurlijke materialen’
Op de openingsdag zondag 12 mei 2013 zal er op Het Genie (de werkplaats van het Amsterdamse Bos) een 1-dags symposium worden georganiseerd over het gebruik van en het werken met ‘Monumentale werken van natuurlijke materialen’. Sprekers voor dat symposium zullen nog benaderd worden. Voorst zullen enkele deelnemende kunstenaars hun werkmethodiek toelichten, gevolgd door een groepsdiscussie met inbreng van de aanwezigen. Ter afsluiting zal de officiële opening van de tentoonstelling worden verricht en zullen er rondleidingen zijn langs de gerealiseerde werken en de werken waaraan nog gewerkt wordt. De dag wordt besloten met een drankje en een hapje.

Educatief ‘Kabouterpad’
Een van de belangrijke onderdelen van het Amsterdamse Bos is al sinds jaar en dag de natuureducatie. Aan die educatieve taak wordt op verschillende manieren vorm en inhoud gegeven. Zo is er voor de allerkleinste bezoekertjes een ‘Kabouterpad’, een korte wandelroute waarbij kinderen aan de hand van kunstmatige objecten (kabouters of dier- en plantenvormen) ontdekkingen in het Bos doen. De leiding van dit educatieve project heeft ons gevraagd of een of meer leden bijdragen kunnen leveren in de vorm van houten, misschien sterk gestileerde dier- , plant- of kabouterfiguren van maximaal 80 centimeter hoog, die ter markering van de route gebruikt kunnen worden.

Laat tegelijk met je aanmelding weten of je interesse hebt om medewerking te verlenen aan dit project.


Aanvullende informatie
De tentoonstelling
In de lente/zomer van 2013 organiseert de NKvB in samenwerking met het Amsterdamse Bos een tentoonstelling van werken van Kringleden in het Bos. Die beelden zullen zijn vervaardigd van/met materialen uit dit Bos. In het bezoekerscentrum zal kleinplastiek/kwetsbaar werk te zien zijn van de deelnemers aan de buitenexpositie. Zowel binnen- als buitenexpositie zijn verkooptentoonstellingen.

Werkperiode De werkperiode start in principe op 29 april 2013, twee weken voor de officiële opening op 12 mei 2013. Op het terrein van het Amsterdamse Bos kan gewerkt worden en onderzocht zal nog worden of in de buurt van die werkplek tijdens de bouw gelegenheid zal zijn in tenten te overnachten.
Er wordt vanuit gegaan dat de meeste werken binnen die twee weken gerealiseerd en geplaatst kunnen worden. Voor de enkele deelnemer die dat niet redt, zal een individuele realisatiedatum vermeld worden op de werk- en uiteindelijk plaatsingsplek. Op die manier kunnen vaste bezoeker van het Bos alle stadia van het werk volgen. Dit educatieve aspect is een belangrijk onderdeel van de taakstellingen van het Amsterdamse Bos.

Expositieperiode buiten De tentoonstelling loopt van zondag 12 mei tot en met zondag 15 september 2013. De opening zal plaatsvinden op 12 mei, tevens de dag dat het Amsterdamse Bos haar buitenseizoen start. Hoewel er van de meeste werken wordt verwacht dat ze op de openingsdag klaar zijn, kunnen sommige deelnemers doorwerken aan de definitieve realisatie om op die manier de bezoekers een inzicht te geven in de werkmethodes en de manier waarop ze hun werk realiseren.

‘Materialen uit het Bos’ Het begrip ‘materialen uit het bos’ kan ruim geïnterpreteerd worden; van boomstam en planken tot eventueel takkenbouwsel tot blad en twijgen. Wellicht vallen er landart-achtige ingrepen in de bodem te realiseren. De organisatie van het Amsterdamse bos stelt in principe de materialen en de plek ter beschikking, er zal een centrale werkplek ingericht worden er kan gebruik gemaakt worden van gereedschappen en van zwaar materieel voor transport en van bemande graafmachines. Het beheer van het grote Amsterdamse Bos is een grote organisatie, een bedrijf. Het is daarom noodzakelijk dat de men ruim vantevoren op de hoogte moet zijn van de materiaal- en assistentiewensen en hoe en waar het werk gerealiseerd en geplaatst zal worden.

Binnenexpositie Het Amsterdamse Bos heeft een bezoekerscentrum dat voor een groot deel ingericht zal worden als een galerie-achtige ruimte waar de deelnemers aan de buitententoonstelling een of meer van hun kleinere werken kunnen exposeren. De NKvB zal haar 24 lichtgrijze sokkels (40x40x80 cm, ook in combinatie te gebruiken) ter beschikking stellen. Zowel de binnen- als de buitententoonstelling zijn verkoopexposities. Het Amsterdamse Bos en de NKvB rekenen bij verkoop ieder 10%, dus in totaal 20% commissie; aanmerkelijk minder dan de galeriepercentages!
Bij de binnenbeelden wordt verwacht dat je een verkoopprijs vermeld, inclusief btw. Bij de buitenbeelden wordt geen prijs aangegeven, maar zal alleen vermeld worden dat ze te koop zijn en dat geïnteresseerden zich kunnen melden. Alle binnen getoonde werken zijn verzekerd, de buitenwerken niet. De binnententoonstelling loopt van zondag 12 mei tot en met zondag 15 september 2013.

PR en kosten De tentoonstelling zal bekend worden gemaakt via een uitnodiging en via de diverse kranten en bladen. Verdere informatie over openingstijden en meer volgt. Alle reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de deelnemers. Het materiaal en de assistentie bij transport, plaatsing en graafwerkzaamheden worden ter beschikking gesteld door het Amsterdamse Bos. Zo ook de verblijven en werkplaatsen en de verbruikte elektriciteit.

Correspondentie Het algemene, digitale correspondentieadres is This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Geïnteresseerden kunnen er informatie inwinnen, je kunt er je digitale aanmeldingen naar toe sturen en je opgeven voor de introductie/rondleiding.


Met vriendelijke groet,

Vera Schoffelen, Merel Holleboom en Dick Simonis, namens de NKvB


Belangrijke momenten:

- introductie/rondleiding                       donderdag 22 november 2012

- aanmelden introductie/rondleiding       uiterlijk maandag 19 november 2012

- indienen voorstel                                uiterlijk zondag 17 december 2012

- uitslag selectiecommissie                      digitaal 21 december 2012, post iets later

- start bouw/realisatie                            29 april 2013

- opening expositie                                12 mei 2013

- symposium Monumentale werken

van natuurlijke materialen                       12 mei 2013

- finissage                                              15 september 2013