Menu

 

Met een open oproep voor bijzondere plannen op het gebied van opdrachtgeverschap roept het Mondriaan Fonds publieke én private partijen op om nieuwe kansen te bieden voor het vergroten van de productie- en presentatiemogelijkheden van kunstenaars. Het betreft hier een pilotproject. Deadline aanvragen is 1 december 2012.

Het Mondriaan Fonds stimuleert hiermee initiatieven waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan. De resultaten moeten openbaar toegankelijk zijn. Het plan moet de kwaliteit en de zichtbaarheid van de Nederlandse beeldende kunst en erfgoed vergroten voor een zo groot mogelijk publiek.

Het moet gaan om relevante artistiek-inhoudelijke projecten die niet tot stand zouden komen zonder de bijdrage van het Mondriaan Fonds. De plannen kunnen betrekking hebben op projecten met een blijvend karakter, maar ook op meer tijdelijke projecten. Deze oproep is niet bedoeld voor educatieve projecten en/of projecten die regulier ondersteund kunnen worden binnen één van de huidige regelingen van het Mondriaan Fonds.

De open call is nadrukkelijk bestemd voor plannen die in samenwerking tot stand komen. Aanvragen kunnen worden ingediend door zowel instellingen voor beeldende kunst en cultureel erfgoed, als marktpartijen die met kunstenaars willen samenwerken en bijzonder nieuw werk willen realiseren. Het Mondriaan Fonds kan maximaal 50% bijdragen, op voorwaarde van een overigens dekkende begroting, inclusief een reëel honorarium voor de kunstenaar.

Het betreft hier een ‘pilot’ project dat vooruit loopt op het nieuwe beleid van het Mondriaan Fonds dat zichtbaarheid, samenwerking en opdrachtgeverschap centraal stelt. Zichtbaarheid is van eminent belang voor het draagvlak van beeldende kunst en erfgoed. Samenwerking bij aanvragen sluit aan bij de praktijk en vergroot de efficiency en de zichtbaarheid. Met (publiek-privaat) opdrachtgeverschap wil het Mondriaan Fonds de inbedding van beeldende kunst en erfgoed in de samenleving verder stimuleren. Uitgangspunt voor deze oproep is het beleidsplan van het Mondriaan Fonds 2013-2016 en het recent verschenen Addendum ter aanscherping daarvan.

Eerder ondersteunde het Mondriaan Fonds een aantal projecten die als voorbeeld kunnen dienen:
- De Appel Arts Center ging een samenwerking aan met de Akzo Nobel Art Foundation, waarbij beeldend kunstenaar Allard van Hoorn een grootschalig en ambitieus kunstwerk realiseerde: een ‘imaginaire reismachine’ voor de entree van het nieuwe gebouw van De Appel.
- Als onderdeel van het beeldende kunst programma ‘For Real’ gaf het Internationaal Film Festival Rotterdam i.s.m. Muziekinstituut MultiMedia en het Metropole Orkest beeldend kunstenaar Germaine Kruip de opdracht voor het werk‘Eye Trap: het uitzicht van de Rotterdamse Cruise Terminal werd getransformeerd tot een ‘live’ bioscoop, muzikaal begeleidt door een speciaal geschreven compositie.

http://mondriaanfonds.nl/index.php?id=11&cd=127