Menu

Aanmelding vriendenlid van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers

 

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon:

Mobiel:

Emailadres:

Bankrekening:

 

De bijdrage als Vriendenlid van de NKvB van minstens het basisbedrag van € 75,- per kalenderjaar kunt u storten op rekening 286333 ten name van Nederlandse Kring van Beeldhouwers Amsterdam onder vermelding van 'Vriendenlid'.

 

 

(plaats)...................................................

 

(datum)....................................

 

(handtekening) ....................................................

 

 

Print dit formulier en stuur het volledig ingevuld en ondertekend per post naar:

 

Penningmeester van de NKvB

Frode Bolhuis 

Jan Tooropstraat 1

1062 BK Amsterdam

Aanmeldingsformulier ballotage

werkend lid van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers

 

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Atelieradres:

Telefoon:

Mobiel:

Emailadres:

Website:

Bankrekening:

Geboortedatum:

Opleiding:

Jaar afstuderen:

 

Door in te zenden verklaart u op de hoogte te zijn van de voorwaarden en kosten van het lidmaatschap van de NKvB. U heeft de lidmaatschapsinformatie gelezen en weet dat er aan ballotage kosten verbonden zijn. Bij de ballotage wordt werk, cv en andere informatie op uw website bekeken, zorg er voor dat de informatie op uw website in orde is, zodat de ballotagecommissie een goede indruk krijgt van uw werk en activiteiten. Heeft u geen website dan stuurt de ballotagesecretaris bericht om een documentatie/portfolio met cv in te sturen. Stort bij aanmelden 25 euro ballotagekosten op bankrekening 286333 ten name van Nederlandse Kring van Beeldhouwers Amsterdam, onder vermelding van 'Ballotage'.

 

(plaats)................................................... (datum)....................................

 

(handtekening) ....................................................

 

 

Print dit formulier en stuur het volledig ingevuld en ondertekend per post naar:

Ballotagesecretaris van de NKvB

 

Lid worden van de NKvB

Ballotage op professionaliteit, kwaliteit en motivatie

 Voor nieuwe leden kent de Nederlandse Kring van Beeldhouwers het normale lidmaatschap als werkend lid en het aspirantlidmaatschap voor academieverlaters. Lid worden kan alleen nadat de professionaliteit, de kwaliteit van het werk en de motivatie van de kandidaat getoetst is door een groep van minstens vijf Kringleden (ballotage). Academieverlaters kunnen onder voorwaarden tijdelijk lid worden na een 'milde' ballotage en tegen een gereduceerd tarief. Daarbij kent de NKvB ook nog het vriendenlidmaatschap zonder ballotage.
Er zijn vier ballotagemomenten per jaar: in week 4, 17, 34 en 47. De basis voor de ballotage is de website van de kandidaat, die er voor zorgt dat de site op het moment van ballotage een professionele en volledige indruk geeft van de activiteiten van de kandidaat.

Klik op een van de onderstaande links voor meer informatie en een aanmeldingsformulier.

Lid/aspirantlid worden?

Vriendenlid worden?

 

Toegangscode/wachtwoord kwijt? Klik hier

Wel lid, niet zichtbaar in de ledenlijst, geen toegang tot ledeninformatie? Klik hier

Lid worden? Klik hier

Vriendenlid worden? Klik hier

Subcategories