Menu

Kunstenaarswerkplaats Beeldenstorm prijslijst 2009

prijs gietwas kg € 4,00

brons kg € 9,00

boetseerwas kg € 5,00

aluminium kg € 11,55

chamotte kg € 0,42

messing kg € 5,25

gips kg € 0,37

tin kg € 22,50

gips zak (25kg) € 9,20

laagsmeltend metaal kg € 36,75

klei kg € 0,65

vormzand oliehoudend kg € 1,60

gravel kg € 0,26

vigo gips kg € 0,63

siliconenrubber nedform rubber kg € 18,40

nedform rubber hittebestendig kg € 22,50

3d gel/alginaat kg € 20,00

patine zwavellever 100 gr. € 7,15

micro kristallijne was 100 gr. € 1,60

kopernitraat 100 gr. € 9,45

ijzeroxide 100 gr. € 2,35

lasdraad lasdraad brons 2,4 mm stuk € 1,45

10 mm RVS kernontluchting mtr. € 3,15

hardsoldeer, incl gas en vloeimiddel stuk € 3,15

15 mm RVS kernontluchting mtr. € 4,20

lasdraad rvs 1.0 mm stuk € 0,80

zilversoldeerstaafje stuk € 4,75

diversen doorslijpschijf stuk € 2,10

staalborstel stuk € 3,15

afbraamschijf stuk € 3,15

messingborstel klein stuk € 2,10

lamellenschijf stuk € 4,75

messingborstel groot stuk € 6,50

3m Roloc stuk € 1,50

koperborstel stuk € 13,65

fiberschuurschijf stuk € 1,05

boortjes stuk € 2,10 k

wast (middel) stuk € 0,47

oordopjes stuk € 0,55

kwast (groot) stuk € 0,63

schuurpapier stuk € 0,55

werkhandschoenen paar € 2,40

waskoord 3mm stuk € 0,55

fijnstofmasker stuk € 3,15

waskoord 6mm stuk € 1,95

stofmasker klein stuk € 1,50

lamellenfrees klein stuk € 5,25

beschermbril stuk € 3,70

lamellenfrees groot stuk € 6,30

isolerende bus stuk € 0,55

cd-rom stuk € 7,90

ceramic shell was kg € 6,30

basisprijs mal stuk € 15,75

kunststof F31 Puhars kg € 22,00

invormmal

prijs incl. uitstookkosten kg € 0,75

uitstookkosten eigen mal kg € 0,50

gravel mal kg € 0,70

lassen

gebruik machine uur € 3,15

straalcabine

gebruik machine uur € 3,15

polijsten

gebruik machine uur € 3,15 l

luchtfrees

gebruik machine uur € 1,60

patineren

basisprijs € 3,15 gebruik uur € 3,15

emailleren

gebruik oven uur € 2,10

emaillepoeders basisprijs € 2,65

emaillepoeders per kg beeld kg € 2,10

overdrukkappen

gebruik uur € 1,60

vacuümgieten

cuvette € 50,00

cuvette groot € 75,00

faciliteiten

persoonlijke begeleiding uur € 24,15

gebruik werkplaats dagdeel € 5,50

gebruik werkplaats studenten dagdeel € 3,75

Ben je nog geen Kringlid, maar zou je graag deel uitmaken van een enthousiaste groep ruimtelijk werkende, professionele beeldend kunstenaars? Meld je aan bij de menu-optie Login, de keuze 'Lid worden? Klik hier'. Ben je geen beeldend kunstenaar, maar draag je de driedimensionale kunsten een warm hart toe? Word dan vriendenlid door te kiezen voor de laatste optie in het Login-menu.

Ben je al lid, maar kun je niet inloggen en heb je nog geen toegang tot het Ledenmenu? Kies dan voor de menu-optie 'Login' en vervolgens voor "Wel lid, niet zichtbaar in de ledenlijst, geen toegang tot ledeninformatie? Klik hier". Vul het formulier in en je krijgt snel en zeker binnen 24 uur toegang tot het ledengedeelte, waar je naar eigen voorkeur je persoonlijke pagina kunt invullen met werkfoto's, je eigen e-mailadres en een verwijzing naar je eigen website. Bedenk dat veel particulieren en officiële instanties die Ledengegevens bekijken bij het vinden van geschikte kandidaten voor informatie, tentoonstelling of opdracht.

 

Gerrit Bolhuis en de NKvB 

Nelleke van Zeeland

Op 20 maart 2009 opent in Beelden aan Zee een tentoonstelling over ons lid Gerrit Bolhuis (1907 - 1975). Ter gelegenheid van die expositie schreef kunsthistorica Nelleke van Zeeland speciaal voor de Kring-site een kort overzicht van Gerrit's leven en zijn aanvankelijk moeizame contacten met de toenmalige Amsterdamse regio van de NKvB.

 

Drie smaken lidmaatschap
De NKvB kent verschillende soorten lidmaatschap. Voor nieuwe leden zijn er drie van belang: werkend lid, aspirantlid en vriendenlid.

Ballotage op professionaliteit, kwaliteit en motivatie
Voor nieuwe leden kent de Nederlandse Kring van Beeldhouwers het normale lidmaatschap als werkend lid en het aspirantlidmaatschap voor academieverlaters. Lid worden kan alleen nadat de professionaliteit, de kwaliteit van het werk en de motivatie van de kandidaat getoetst is door een groep van minstens vijf Kringleden (ballotagecommissie), die geen bestuurslid zijn. Academieverlaters kunnen onder voorwaarden tijdelijk lid worden na een 'milde' ballotage tegen een gereduceerd tarief. Daarbij kent de NKvB ook nog het vriendenlidmaatschap, uiteraard zonder ballotage. 

Er is 4 x per jaar een ballotagemoment. De vastgelegde data staan in de Nieuwskolom op de op de homepage gepubliceerd. De basis voor de ballotage is de website van de kandidaat, die op het moment van ballotage een volledige indruk moet geven van werk, professionaliteit en activiteiten, inclusief cv.

Werkend lid
De Kring is een beroepsorganisatie en zij bestaat voor het overgrote deel uit actieve leden. Zij zijn ‘werkend lid’, betalen de volle contributie. Zij kunnen van alle privileges gebruik maken, aan alle activiteiten deelnemen en ontvangen het lijfblad Beelden. Ruimtelijk werkende beeldend kunstenaar met een gevestigde beroepspraktijk, de professionals die hun plaats in de kunstwereld en het culturele leven hebben gevonden, vormen de harde kern van de Kring.
De NKvB heeft een aparte ballotagecommissie die het werk van een aanstaand lid toetst. De ballotagecommissie bestaat uit een jaarlijks wisselende groep van vijf Kringleden uit verschillende disciplines. Zij beoordelen de professionaliteit en kwaliteit van het werk van de ballotant op basis de actuele gegevens op de eigen website van het potentiële lid. Ballotanten ontvangen de beslissing van het bestuur zo snel mogelijk na de uitslag van de ballotagecommissie. De uitslag wordt toegelicht; er wordt niet verder over gecorrespondeerd.

Werkende leden hebben stemrecht op vergaderingen, kunnen bestuursfuncties bekleden, hebben onbeperkt toegang tot alle ledengedeeltes van de website, ze ontvangen het magazine Beelden en kunnen inschrijven op tentoonstellingen die door de Kring georganiseerd zijn en opdrachten die op de website alleen voor leden toegankelijk zijn. (aanmelding)

Aspirantlid
Een tweede actieve kunstenaarsgroep binnen de Kring wordt gevormd door de aspirantleden. Dat zijn kunstenaars die zich binnen twee jaar na hun academie/hogeschool-examen aanmelden. De Kring tracht academieverlaters op die manier een steun in de rug te geven in die moeilijke periode zo vlak na het verlaten van de academie. Afhankelijk van het oordeel van de ballotagecommissie, die de ruimtelijke kwaliteit van het academiewerk bekijkt, krijgt zo'n ballotant het aspirantlidmaatschap aangeboden met de mogelijkheid zich te ontwikkelen in de geriefelijk omstandigheid dat aangesloten te zijn bij onze beroepsorganisatie. 
Een aspirantlid betaalt bijna de helft van de gangbare contributie, heeft toegang tot het ledengedeelte van de website en ontvangt het magazine Beelden, het lijfblad van de NKvB. Aspirantleden hebben geen stemrecht op vergaderingen en kunnen geen verenigingsfuncties bekleden. Ze verplichten zich aan te melden voor definitieve ballotage binnen een termijn van twee jaar na hun acceptatie als aspirantlid om zodoende in aanmerking te komen voor het volwaardige werkend lidmaatschap. Komt het aspirantlid de eerste keer niet door de ballotage, dan kan er nogmaals ingezonden worden, mits dat binnen dezelfde termijn van twee jaar na het behalen van het examen is. (aanmelding)

Vriendenlid
De Kring heeft geen donateurs, maar vriendenleden. Dat zijn mensen of instellingen die de driedimensionale kunsten en daarom zeker de NKvB een warm hart toedragen. Ze geven daar vorm aan door een ruimhartige financiële bijdrage van minstens 100 euro per jaar en leveren daarbij meestal ook een actieve bijdrage aan de Kring. Een vriendenlid ontvangt het magazine Beelden, de catalogi van de NKvB, heeft gratis toegang tot Kringactiviteiten waar niet-leden voor moeten betalen en wordt uitgenodigd voor alle tentoonstellingen, symposia en atelierbezoeken die de Kring organiseert. Een vriendenlid heeft wel toegang tot ledenvergaderingen, maar geen stemrecht (aanmelding)

Bijzondere lidmaatschappen 
Niet zelden hebben twee professionele beeldhouwers een partnerrelatie. In dat geval ontvangt de partner, uiteraard na succesvolle ballotage, het volwaardig lidmaatschap tegen gereduceerd tarief. Voorheen hanteerde de Kring voor haar oudere, werkende leden het seniorenlidmaatschap. Dat was een volwaardig lidmaatschap eveneens tegen gereduceerd tarief. Vanaf 1 januari 2014 is daar een einde aan gekomen en betalen alle nieuwe werkende leden hetzelfde tarief, ongeacht hun leeftijd. Zodra een werkend lid geen gebruik meer maakt van alle diensten van de NKvB, is de overstap mogelijk naar het vriendenlidmaatschap.Ten slotte is er nog het erelidmaatschap. Dit gratis lidmaatschap is een privilege dat alleen mensen ten deel valt, die zich uitzonderlijk en met zeer veel verdienste hebben ingespannen voor de ruimtelijke kunsten.

Contributies per kalenderjaar:

Werkend lid > 150 euro per jaar

Aspirantlid > 95 euro per jaar

Vriendenlid > minstens 100 euro per jaar

Seniorenlid > 150 euro per jaar (voor leden die na 1-1-2014 de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt)

Partnerlid > 95 euro per jaar

Erelid > geen contributie

Ballotage
Door zich online aan te melden verklaart de ballotant op de hoogte te zijn van de voorwaarden en kosten van het lidmaatschap van de NKvB. De ballotant verklaart de lidmaatschapsinformatie te hebben gelezen en weet dat er aan ballotage kosten verbonden zijn. Bij de ballotage worden werk, cv en andere informatie op de website van de ballotant beoordeeld. De informatie op die eigen website moet actueel en op orde zijn, zodat de ballotagecommissie zich een helder beeld kan vormen van werk en activiteiten. Bij uitzondering en na overleg is ook mogelijk documentatie/portfolio met cv per mail te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
De ballotagekosten bedragen 25 euro en dat bedrag dient voor de ballotagevergadering te zijn gestort op bankrekening NL61INGB0000286333 ten name van Nederlandse Kring van Beeldhouwers Amsterdam, onder vermelding van 'Ballotage' en de naam van de ballotant. 


Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk in november van het lopende kalenderjaar te geschieden. De beëindiging gaat in op 1 januari van het kalenderjaar dat daarop volgt en ontslaat het lid niet van bestaande (betalings)verplichtingen.

 

Aanmeldingsformulier aspirantlid

van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers

 

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Atelieradres:

Telefoon:

Mobiel:

Emailadres:

Website:

Bankrekening:

Geboortedatum:

Opleiding:

Jaar afstuderen:

 

Ik ben op de hoogte van de voorwaarden en kosten die aan het aspirantlidmaatschap van de NKvB verbonden zijn. Ik heb alle lidmaatschapsinformatie gelezen en weet dat ik mij binnen twee jaar na acceptatie moet aanmelden voor kostenloze ballotage om mijn lidmaatschap voort te kunnen zetten als volwaardig werkend lid. Ik wacht met betaling van de contributie op de acceptgiro van de penningmeester van de NKvB.

 

 

(plaats)................................................... (datum)....................................

 

(handtekening) ....................................................

 

Print dit formulier en stuur het volledig ingevuld en ondertekend, samen met een kopie van het eindexamendiploma, per post naar:

 

Penningmeester van de NKvB

Frode Bolhuis

Jan Tooropstraat 1

1062 BK Amsterdam

Subcategories