Menu

UITNODIGING LEDENVERGADERING

13 december 2012

Rijksmuseum van Oudheden

Rapenburg 28 2311 EW Leiden

Aanvang 15.00 uur

Geachte leden van Kunsten ‘92,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 december, ’s middags om 15.00 uur.

We zijn te gast in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Bezoekers van de ledenvergadering hebben die middag (voorafgaand aan de ledenvergadering) gratis toegang tot de tentoonstellingen van het RMO.

De ledenvergadering zal starten met verenigingszaken zoals Verslag, Financiën, Bestuurssamenstelling, en Activiteiten 2013. We nemen die dag afscheid van Alex Kühne, directeur van de Deventer Schouwburg, als bestuurslid van Kunsten ’92 en dragen Joachim Fleury voor als nieuw bestuurslid.Joachim Fleury, advocaat bij Clifford Chance, is bestuurslid van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en een goede bekende bij diverse podiumkunstinstellingen. Op dit moment is hij onder andere bestuurslid van het Holland Festival en Sadler’s Wells (theater voor dans in Londen).

Daarna komt de stand van de sector aan bod. In veel gemeenten heeft de besluitvorming voor de volgende cultuurnotaperiode al plaatsgevonden, en op 17 december vindt in de Tweede Kamer de behandeling plaats van de cultuurbegroting 2013-2016.

Vanaf 1 januari 2013 zullen in alle disciplines instellingen ophouden te bestaan, anderen fuseren of moeten het met veel minder doen. Dat heeft ernstige gevolgen voor veel mensen en betekent een verlies van veel waardevol kunstaanbod en expertise. Dat treft ons allen en daar willen wij aandacht aan besteden. Niet alleen hebben we een zo compleet mogelijk overzicht opgesteld van instellingen die in januari geen subsidie meer ontvangen, ook hebben we journalisten en publicisten gevraagd per discipline een beeld van de gevolgen te schetsen van de situatie na 2013. Dat beeld zullen wij presenteren en daarover willen wij met elkaar in gesprek.

Een belangrijke doelstelling van deze ledenvergadering is ook om allemaal bij elkaar te komen, stil te staan bij wat we mogelijk niet meer terugzien en dit jaar waardig af te sluiten. Dat willen wij doen tijdens de borrel van 17.00 tot 18.00 uur, die wij u aanbieden.

De agenda, de stukken en het precieze programma sturen wij u begin december per post toe. Deze zijn inmiddels binnengekomen bij het This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

U kunt zich aanmelden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vermeld duidelijk ‘Ledenvergadering’.

Andere data voor uw agenda:

1 december 15.00 tot 17.00 u Debat Cultureel Ondernemerschap in de Knel in Arti Amsterdam. Klik hier voor meer informatie

3 december 10.00 tot 17.00 u OCW Conferentie Cultuur in Beeld. Klik hier voor meer informatie

7 december 15.00 tot 17.30 u Uitreiking BNG Erfgoedprijs 2012 in Havelte (Dr.) door Annemarie Jorritsma. Aanmelden via deze link

We zien uit naar uw komst, met vriendelijke groet,

Jet de Ranitz, voorzitter

Marianne Versteegh, algemeen secretaris