Menu

Debat 1 december 2012

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP IN DE KNEL

Cultureel ondernemerschap is één van de belangrijkste pijlers van het huidige cultuurbeleid. Jet Bussemaker, de minister voor Cultuur, wil zich hard maken voor een sterke positie van kunstenaars en kleine zelfstandigen in de sector. De wens tot effectief cultureel ondernemerschap werd ook verwoord in de door de Tweede Kamer aangenomen motie van GroenLinks en VVD (motie Peters/Azmani dd. 12 oktober 2011), met als doel om de succesvolle elementen van de WWIK, die in 2011 werd afgeschaft, te behouden.

Een aantal tegenstrijdigheden in het regeringsbeleid vormt echter een grote bedreiging voor veel kunstenaars en andere zzp-ers in de culturele sector. Aan de ene kant worden specifieke stimuleringsprogramma’s gericht op cultureel ondernemerschap ontwikkeld en uitgevoerd. Aan de andere kant worden plannen ontwikkeld die daar haaks op staan, zoals herzieningen in het belastingstelsel zoals afschaffing van de zelfstandigenaftrek en invoering van een winstbox. Een stapeling van knelpunten dreigt te ontstaan door een combinatie van bezuinigingen, conflicterend beleid en de aanhoudende economische crisis.

Wij willen aandacht vragen voor het perspectief van kunstenaars en andere kleine zelfstandigen om invulling te geven aan cultureel ondernemerschap: door de situatie nader in kaart te brengen en knelpunten zichtbaar te maken.

Op 1 december a.s. vindt een debat plaats met politici en experts op initiatief van de BBK (Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars), in samenwerking met FNV KIEM en Kunsten ’92. U bent daarbij van harte welkom.

Programma binnenkort op onze website www.kunsten92.nl

Debat CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP IN DE KNEL

Zaterdag 1 december 2012 14.00 tot 16.00 uur

Arti et Amicitiae Rokin 112 1012 LB Amsterdam

Aanmelden via een van deze drie mailadressen:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.