Menu

Op initiatief van de BBK wordt een bijeenkomst voorbereid op zaterdag 1 december in  Arti, over de mogelijkheid om i.p.v de WWIK te komen tot een nieuwe regeling, gebaseerd op een uitbreiding van de BBZ, dit naar aanleiding van de motie Peters die daarover vorig jaar is aangenomen en de petitie die is rondgestuurd. Hoe die bijeenkomst er precies uit gaat zien is nog niet bekend, volgende week worden daar vervolgstappen in gezet. Het lijkt me een goed moment om de problemen van kunstenaars en cultureel ondernemers in kaart te brengen, ook de gevolgen van Rutte II  en gezamenlijk aandacht hiervoor te vragen bij de politiek. Cultuur-Ondernemen ondersteunt het inhoudelijk.  Meer info volgt, maar zet het vast in je agenda. Wordt einde middag, schat ik in.

www.kunsten92.nl