Menu
Filter
 • Pieter Puype

  PIETER PUYPE: Een Zeeuwse beeldhouwer in Apeldoorn CODA Museum presenteert van 6 april tot en met 30 juni 2013 een overzichtstentoonstelling van het werk van Pieter Puype (1874-1942). De Zeeuwse beeldhouwer, tekenleraar en houtsnijder Pieter Puype was voor de Tweede Wereldoorlog letterlijk beeldbepalend voor Apeldoorn. Tal van openbare monumenten voor de dan snelgroeiende stad zijn van zijn hand. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de Nieuwe Kunst (Art Nouveau) hoewel hij binnen deze internationale beweging op zich geen groot vernieuwer was. Pieter Puype had nauw contact met de Oranjes op Paleis Het Loo. Lees verder op www.coda-apeldoorn.nl Vosselmanstraat 299(Museumingang: hoek Vosselmanstraat/Roggestraat)7311 CL Apeldoorn
 • Sjoerd Buisman

  Sjoerd Buisman: een overzichtCODA Museum | 30.03 t/m 30.06.2013 Hoe ontwikkelen horizontaal ingeplante bomen zich? Hoe verloopt de groei van een plant die op z’n kop hangt? En hoe wordt de natuur eigenlijk waargenomen na een kunstmatige ingreep? Beeldend kunstenaar Sjoerd Buisman onderzoekt natuurlijke groeiprocessen met vragen als dezen. Hij observeert, tekent en fotografeert de werking van de natuur en grijpt vervolgens in door bijvoorbeeld een jonge boom horizontaal in te planten of een knoop te leggen in een tak. Daarna laat hij de natuur weer zijn gang gaan. In zijn recentere sculpturen openbaart de natuur zich grilliger en tegelijkertijd kwetsbaarder. CODA Museum presenteert van 30 maart tot en met 30 juni 2013 een bijzonder overzicht van zijn werk. Lees verder op www.coda-apeldoorn.nl CODA MuseumVosselmanstraat 299(Museumingang: hoek Vosselmanstraat/Roggestraat)7311 CL Apeldoorn  
 • Vijf bijzondere Lezingen

  De eerste lezing is al 25 februari dus heeft u interesse....schrijf snel in. Vijf bijzondere Lezingen door vijf bijzondere kunstenaars waaronder kringlid Stephanie Rhode. Wat: 5 lezingen van 5 gerenommeerde kunstenaars uit verschillende disciplines: fotografie, schilderkunst en ruimtelijk werk.Data: 25 feb, 11 en 25 maart, 8 en 22 april 2013.Tijd: aanvang 20:15        De lezingen duren gemiddeld anderhalf uur.Plaats: Ateliercomplex aan de van Weerden Poelmanlaan 4 in Amstelveen ( gratis parkeer mogelijkheid op het terrein).Prijs: € 45,- voor vijf lezingen. Een folder in PDF vorm met daarin veel informatie over elke afzonderlijke lezing is op te vragen bij de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8dd62dede46303e6fad4b78b597738fd').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy8dd62dede46303e6fad4b78b597738fd = 'redactie' + '@'; addy8dd62dede46303e6fad4b78b597738fd = addy8dd62dede46303e6fad4b78b597738fd + 'nkvb' + '.' + 'nl'; var addy_text8dd62dede46303e6fad4b78b597738fd = 'webredactie';document.getElementById('cloak8dd62dede46303e6fad4b78b597738fd').innerHTML += ''+addy_text8dd62dede46303e6fad4b78b597738fd+''; .  Aanmelding: door € 45,- over te maken op giro: 6386371 tav Zwartlakenatelier Rhodeonder vermelding ‘5x lezing Amstelveen’ én een mail sturen of bellen naarStephanie Rhode: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloaka440fcc7c3d4a92665ec77b4c2590cfa').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya440fcc7c3d4a92665ec77b4c2590cfa = 'info' + '@'; addya440fcc7c3d4a92665ec77b4c2590cfa = addya440fcc7c3d4a92665ec77b4c2590cfa + 'stephanierhode' + '.' + 'nl'; var addy_texta440fcc7c3d4a92665ec77b4c2590cfa = 'info' + '@' + 'stephanierhode' + '.' + 'nl';document.getElementById('cloaka440fcc7c3d4a92665ec77b4c2590cfa').innerHTML += ''+addy_texta440fcc7c3d4a92665ec77b4c2590cfa+''; of 06-11355097
 • Everything is local, Landscape part 1

  Tentoonstelling Everything is local. Landscape part 1, van Christophe Coppens. Museum Boijmans van Beuningen, van 9 maart tot 2 juni 2013. De tentoonstelling opent op zaterdag 9 maart 2013, 20.00 uur, gelijktijdig met de Rotterdamse Museumnacht. www.boijmans.nl
 • Potentiële bestuursleden 15-2-2013

  Bijeenkomst 15 februari 2013 in Zwolle met potentiële nieuwe bestuursleden Aanwezig: Henk Rusman, Gonda van der Zwaag, Irma Horstman, Dick Simonis, Corrie vd Vendel, Merel Holleboom en bestuurskandidaat Klaas Dijkstra Afwezig: Andrea Möller en Marijke van der Woude Doel van de bijeenkomst was kennismaken met mogelijk nieuwe bestuurders (Klaas Dijkstra en Marijke van der Woude), maar het liep anders dan verwacht. Marijke van der Woude gaf kort voor de bijeenkomst aan dat ze wel wilde meedenken over de voortgang van het bestuur, maar zelf geen bestuursfunctie ambieerde. Vervolgens werd besloten dat Marijke niet zou aanschuiven. Met Marijke zal op 19 februari een telefoongesprek plaatsvinden.
 • Nieuwe bestuursleden?

  Kringleden kunnen inloggen en vinden onder Mededelingen van het bestuur informatie over de ontmoeting met mogelijke bestuursleden. Log in en lees verder...
 • Scriptie Ruiterstandbeeld Koningin Wilhelmina

  Floris van der Pant schreef de scriptie “Ruiter op het Rokin: de totstandkoming van een precair portret” over het ruiterstandbeeld van Koningin Wilhelmina van zijn oudtante, NKvB-lid Theresia van der Pant, 20 januari 2012. Hieronder de weergave van de inleiding van desbetreffende scriptie. De volledige tekst is alleen voor leden van de NKvB toegankelijk via Ledennieuws. Floris van der Pant doet momenteel onderzoek naar het gehele oeuvre van Theresia van der Pant. Voor eventuele vragen hierover verwijzen wij graag naar www.vanderpant.nl InleidingTheresia R. van der Pant (1924-2013) voltooide in 1972 haar meest prestigieuze beeldhouwwerk: het ruiterstandbeeld van Koningin Wilhelmina op het Rokin te Amsterdam. Van der Pant had in de aanloop naar de opdracht al een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Van 1946 tot 1950 studeerde ze aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam. Dat was een instituut waar een gedegen opleiding werd gegeven. In het eerste jaar kreeg zij les van Jan Bronner, een echte hakker. De volgende jaren was Piet Esser haar mentor. Hij legde in zijn onderwijs de nadruk op werken in gips en klei in de traditie van het impressionisme. Na afronding leerde Van der Pant verder bij de Belgische beeldhouwer Oscar Jespers. Een jaar lang werkte zij intensief onder zijn vleugels, vooral hakkend in steen. Jespers leerde de gegeven vorm van de steen te eerbiedigen, de compositie daarnaar te richten en het beeld gesloten te houden. Bij het opbouwen in gips ging hij uit van de grote vorm en het negatief, de ruimte die de volumes omsluiten. Op afstand leerde Van der Pant ondertussen ook van anderen. Als grote voorbeelden noemt ze de Brit Henry Moore, de Roemeens-Franse Constantin Brancusi en de Italiaan Marino Marini. ‘Zij maakten mij duidelijk wat er allemaal mogelijk was met vorm.’ Eenmaal terug uit België betrok Van der Pant een atelier op Wittenburg in Amsterdam. Daar werkte ze onder meer aan een opdracht die haar de zilveren medaille van de Prix de Rome opleverde. De studiebeurs die daarmee gepaard ging, leidde Van der Pant naar Italië. Daar was ze werkzaam in het atelier van de Italiaanse beeldhouwer Giacomo Manzù. Ondanks een verzoek om daar te blijven en te helpen met het oprichten van een academie, keerde ze terug naar Nederland. Hier werkte ze aan vele dierplastieken en maakte ze naam als beeldhouwster. In 1965 belandde ze alsnog op een academie, haar eigen Rijksacademie in Amsterdam. Na vele jaren lesgeven in de technische vaardigheden van het steenhouwen, volgde ze Esser zelfs op als hoogleraar van de beeldhouwafdeling. De wens om Koningin Wilhelmina in brons te vereeuwigen en een plaats te geven in het Amsterdamse stadshart, kwam vanuit het Contactorgaan van Vrouwenorganisaties Amsterdam. Het idee speelde al enkele jaren voordat het in 1969 bij Van der Pant terecht kwam. Deze opdracht was een mijlpaal in haar carrière. ‘Het is natuurlijk geweldig een groot beeld te maken, een monument of een gedenkteken op een centrale plaats in Amsterdam. Eerst leek het mij erg moeilijk, maar ik was ook erg trots, dat ik gevraagd werd.’ Van der Pant werd vanaf dit moment tot aan de onthulling vrijwel geheel in beslag genomen door het monumentale project. Ze slaagde er uiteindelijk in om tot een fenomenaal resultaat te komen. Aan het ruiterstandbeeld zijn in de afgelopen veertig jaar verschillende teksten gewijd. Het gaat voornamelijk om krantenberichten en beschrijvingen in gidsen. Ze maken duidelijk dat het beeld prominent aanwezig is en een belangrijk deel uitmaakt van de Amsterdamse kunstcollectie. Er blijkt bewondering en waardering uit, maar ook teleurstelling en kritiek over de onderwerpskeuze en -uitvoering. Hoe het ook zij, geen van de uitingen doet recht aan de complexiteit die in het monument besloten ligt. Om het beeld goed te kunnen begrijpen en kritisch te waarderen, is het zaak om de verschillende aspecten van de totstandkoming ervan te kennen. Er was enerzijds sprake van een samenspel tussen de opdrachtgever, de kunstenares, de gemeente Amsterdam en op de achtergrond het Koninklijk Huis. Dit spel had betrekking op het doel van het monument, de plaats, de invulling, de ontwikkeling en de bekostiging. Anderzijds spelen er tradities mee, bijvoorbeeld die van de ruiterstandbeelden en Nederlandse vorstenbeelden. Daarbij bracht Van der Pant een bepaalde signatuur met zich mee vanuit haar achtergrond als beeldhouwster. Deze scriptie gaat in chronologische volgorde op al die aspecten in en maakt inzichtelijk dat het monument met durf en tegelijkertijd zorgvuldigheid is ontwikkeld. De centrale vraag is: hoe kwam het ruiterstandbeeld van Koningin Wilhelmina tot stand? Om deze brede vraag te kunnen beantwoorden worden drie stadia van de ontstaansgeschiedenis doorgenomen. In hoofdstuk twee staat de opdracht centraal. Hier gaat het om het initiatief voor het beeld en het functioneren van Van der Pant binnen de opdrachtsituatie. De archieven van het COVA en vraaggesprekken met de beeldhouwster dienden daarbij als belangrijkste bronnen. Hoofdstuk drie beschrijft de studie die Van der Pant ondernam om tot een rake uitbeelding van haar onderwerp te komen. Het is voornamelijk gebaseerd op persoonlijke herinneringen en studiemateriaal. Hoofdstuk vier is materiaaltechnisch van aard: het fysieke maakproces. Er is aandacht voor de vervaardiging van het gipsen model en de techniek van het bronsgieten. Dit proces is opgetekend aan de hand van een interview met Bert Binder jr. van Bronsbeeldgieterij Binder. Bovendien is het visueel onderbouwd met foto’s uit het privéarchief van Van der Pant. In hoofdstuk vijf zijn tot slot de meest opvallende reacties op het monument opgenomen. Het is een aanvulling op de drie fasen van de totstandkoming van het ruiterstandbeeld en geeft een idee van de werking ervan in de publieke ruimte. Dit is zinvol om in de conclusie gemaakte keuzen voor het monument tegen af te zetten.
 • Ariana

  Wij herinneren u aan de Afsluiting van de tentoonstelling van het werk van Tineke Demmer en Thea van Vliet opzondag 17 februari 2013 van 14.00 - 15.00 uur Welkom in galerie Ariana Henny van BeemGALERIE ARIANAVondelstraat 20, 2513 EV Den Haag070 392 36 13 Wij maken u er even op attent dat tramlijn  17 vanaf HS en CS niet meer stopt bij halte Noordwal.U kunt uitstappen bij halte Kneuterdijk (Centrum) en lopend door de Molenstraat en Prinsenstraatgalerie Ariana bereiken. Zie verder website galerie Ariana. Bij Galerie Ariana in Den Haag zijn van 16 januari t/m 16 februari 2013 beelden te zien van kringlid Thea van Vliet waarbij met materiaal en symbolen een poëtisch geheel wordt gevormd. Naast de beelden zijn er ook gelaagde schilderijen te zien met vooral wit en aardtonen van de Groningse kunstenaar Tineke Demmer.  Galerie Ariana, Vondelstraat 20,
2513 EV  Den Haag, tel. 070 39 23 613open:
 woensdag-zaterdag
11.30-17.00uur,
 eerste en laatste zondag
van de maand
14.00-17.00uur 
en op afspraak
 www.galerieariana.nl
 • Uitnodiging onthulling All Is Well

  Met veel plezier nodigen wij u uit voor de onthulling van het kunstwerk All Is Well, gemaakt door de Israëlische kunstenaar Aya Ben Ron (1967, Haifa, Israël), gerealiseerd in opdracht van het Máxima Medisch Centrum Eindhoven en het Van Abbemuseum. Burgemeester Rob Van Gijzel onthult het kunstwerk tijdens de opening van de nieuwe hoofdingang en de centrale ontvangsthal van het Máxima Medisch Centrum Eindhoven op donderdag 28 februari 2013. Programma 28 februari 17.30 uur ontvangst 17.45 uur welkom door Rob van ’t Hullenaar, voorzitter raad van bestuur MMC 17.50 uur toelichting op Operatie Gastvrij door Marc Hendriks, directeur bedrijfsvoering MMC 18.00 uur toelichting kunstwerk door kunstenaar Aya Ben Ron 18.05 uur onthulling kunstwerk door Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven 18.15 uur borrel 19.00 uur einde Locatie: Máxima Medisch Centrum Eindhoven, Ds. Th. Fliednerstraat 1, 5631 BM Eindhoven. Aanmelden voor deze bijeenkomst graag voor donderdag 21 februari door een e-mail te sturen naar Lisette Vorselman, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak2241327949cd3feada25dbde5b196c82').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy2241327949cd3feada25dbde5b196c82 = 'l.vorselman' + '@'; addy2241327949cd3feada25dbde5b196c82 = addy2241327949cd3feada25dbde5b196c82 + 'mmc' + '.' + 'nl'; var addy_text2241327949cd3feada25dbde5b196c82 = 'l.vorselman' + '@' + 'mmc' + '.' + 'nl';document.getElementById('cloak2241327949cd3feada25dbde5b196c82').innerHTML += ''+addy_text2241327949cd3feada25dbde5b196c82+''; . www.vanabbemuseum.nlUitnodiging
 • Academy of Arts of the World, Cologne

  Call for submissions Deadline: March 20, 2013 Academy of the Arts of the World, Cologne The Academy of the Arts of the World is a unique, Cologne-based institution founded in 2012 with the aim of fostering inter- and transcultural dialogue between the arts. Local and international artists, artist groups, theorists, curators and cultural producers are invited to submit a project. The submitted project should address issues consistent with the Academy's profile (e.g. inter-/transcultural issues, migration, nomadic practises, hospitality, responsibility, non-Western and pre-modern art, concepts and practices). The project must be presented or produced in Cologne. More info: www.academycologne.org
 • Grants Media (video ) art 2013

  Grants for Media Art 2013 of the Foundation of Lower Saxony at the EDITH-RUSS-HAUS for Media Art CALL FOR PROPOSALS: Application deadline: February 27, 2013 Subject to fund allocations, the Edith-Russ-Haus for Media Art will award three production and residency grants €10,000 each to promote artistic efforts in the field of media art. The grant from the Foundation of Lower Saxony at the Edith-Russ-Haus for Media Art supports a wide spectrum of media art, from video art and net-based projects to audio or audio-visual installations. Each grant will be awarded for the production of a new project in the realm of media art. Applicants should present a detailed project proposal. www.edith-russ-haus.de