Menu

"Dit wordt een slagveld voor de creatieve zelfstandigen, tenzij er in de kabinetsplannen corrigerende maatregelen worden opgenomen. Omdat de laatste jaren het kabinetsbeleid er o.m. op gericht was de kunst- en cultuursector te bestrijden, valt er weinig positiefs te verwachten."
http://www.beeldrijk.org/cat/fiscaliteiten/Fiscaal%20ondernemerschap/669

"De kabinetsplannen van 2012 beloven een ramp voor de creatieve zelfstandigen met een lage winst: de winstbox. De winstbox is een apart stelsel voor het belasten van winst uit onderneming. Er komt een vast tarief van 28% inkomstenbelasting; lager dan voorheen. Maar daar staat tegenover dat de aftrekposten voor ondernemers geschrapt worden.

Het effect hiervan zal zijn dat je bij een bescheiden jaarwinst van minder dan ongeveer € 55.000 méér inkomstenbelasting gaat betalen. Wanneer je jaarlijkse winst méér bedraagt dan € 55.000 zul je een belastingvoordeel genieten.

De meeste creatieve zelfstandigen zullen hierdoor in de problemen komen."

http://www.beeldrijk.org/cat/Actualiteiten

 

Dag allen,
 
Morgen gaat bij ons een mail de deur uit i.v.m. regeringsverklaring. Zal dit punt aanscherpen. Verder zijn er plannen om een bijeenkomst in Arti te organiseren oer een vervolg op de WWIK.  Wordt aan getrokken door BBK en CultuurOndernemen. Kunsten ’92 en FNVKIEM zijn benaderd om mee te doen.  Het lijkt me goed om dan de hele problematiek helder te hebben en alle makersorganisaties te betrekken. Jetta Klijnsma als Staats sociale zaken kan daar op aangesproken worden.
IK zal er morgen een mail over rondsturen aan iedereen.  Dank voor jullie mail.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Marianne Versteegh, Algemeen secretaris Vereniging Kunsten ‘92
 
 

Beste Marianne en Irene,

Ik ga ervan uit dat jullie op de hoogte zijn van de nieuwe kabinetsplannen omtrent de fiscale positie van de (creatieve) zelfstandigen. Uit onderstaande berekeningen en voorbeelden blijken dat het voor de kunstprofessional zo goed als onmogelijk wordt gemaakt om te overleven. In NL zijn er maar een handjevol kunstenaars die een jaarwinst rond of boven de €55.000 hebben, de rest worden in dit nieuwe systeem gedwongen te stoppen met hun kunstenaarscarriere.

Wij krijgen heel veel terecht bezorgde reacties hierover, en mijn vraag is of jullie stappen ondernemen richting de nieuwe minister en staatssecretaris, om de rampzalige consequenties hiervan duidelijk te maken. En zo ja, welke?

Met hartelijke groeten,
Rune Peitersen, voorzitter platform BK